المعلومات
Founder:
Tag:
TheJedi
Established:
3 July 2012
شعار
Handle the force and keep the world safe from evil.
حول
Build a formidable force of team members and learn to become better players. Also to teach lessons to the enemies of the FORCE.
الموقع:
NA
Team Level
The Jedi Masters Team Website

Team Roster

PlayerRankJoin DateLast Online
[TheJedi]Baldwin_IV Team Founder 3 July 2012 22 September 2018 - 1:15 am
[TheJedi]Genette Jedi Council 10 July 2012 6 December 2018 - 10:12 pm
RoxX__ Jedi Council 29 October 2015 16 July 2018 - 12:29 am
[TheJedi]Jiggsy Jedi Council 15 September 2013 30 October 2018 - 8:07 am
Jupe Jedi Council 22 August 2013 Online now in RM/DM - Medieval Siege
[TheJedi]HallisYoScholar Jedi General 16 June 2014 24 September 2018 - 3:20 pm
chaos_2_win Jedi General 21 January 2014 Today, 6:44 pm
squeak Jedi General 24 May 2016 Online now in RM/DM - Medieval Siege
Yelur Jedi General 20 May 2016 Today, 5:25 pm
_Kellar_ Jedi Master 13 August 2015 3 December 2018 - 6:03 pm
[TheJedi]iturrafan Jedi Master 1 December 2017 26 February 2018 - 1:31 pm
[TheJedi]MO_Sallah Jedi Master 17 August 2014 22 November 2018 - 8:06 pm
IamMike_ Jedi Master 26 January 2017 15 September 2018 - 8:02 pm
[TheJedi]DestroyHumanity Jedi Knight 6 September 2017 11 February 2018 - 7:49 pm
_Akinaga_ Jedi Knight 1 January 2015 12 April 2018 - 1:57 am
[TheJedi]Poelsebread Jedi Knight 5 March 2015 7 October 2018 - 4:36 pm
[TheJedi]UnGuessable Jedi Knight 6 January 2017 6 December 2018 - 5:15 am
[TheJedi]Wallsplash Jedi Knight 19 October 2016 10 September 2018 - 3:53 pm
_Lazarus Jedi Knight 4 July 2016 17 October 2018 - 9:51 pm
[TheJedi]Reverie Jedi Knight 6 April 2016 30 September 2017 - 4:13 am
[TheJedi]Dixit_ Jedi Knight 9 January 2016 8 December 2018 - 2:07 pm
Mass_more_Rams Jedi Knight 7 September 2013 7 December 2018 - 6:02 pm
[TheJedi]PranPineapple Jedi Knight 24 October 2013 12 July 2018 - 5:44 am
[TheJedi]smoke_break Padawan 23 November 2016 26 November 2018 - 9:38 pm
[TheJedi]__Jonny Padawan 21 March 2017 19 November 2018 - 6:44 pm
Rhin0 Padawan 26 January 2017 Today, 6:32 pm
[TheJedi]Kig0 Padawan 29 May 2017 26 September 2017 - 9:52 pm
[TheJedi]VanGaal Jedi Apprentice 18 October 2012 10 November 2018 - 8:42 pm
[TheJedi]MaX__RunNeR Jedi Apprentice 21 August 2016 23 November 2018 - 9:53 pm
__NOH__ Jedi Apprentice 19 May 2014 Today, 1:02 am
[TheJedi]Pue Clone 5 November 2015 Today, 9:29 pm
DM_robot Clone 21 December 2015 16 August 2018 - 2:51 pm
[TheJedi]MindTrickz Clone 17 February 2017 Today, 10:55 am
GdayChamp Clone 9 November 2014 11 February 2018 - 12:55 am
Covfefe_ Clone 16 July 2014 9 September 2017 - 12:50 pm
noonespecial Clone 15 April 2014 5 October 2018 - 8:21 pm
GreyIsBeautiful Clone 1 June 2013 14 October 2017 - 10:33 pm
[TheJedi]Instinct0 Inactive 9 November 2014 30 August 2018 - 11:26 am
WARshney_ Inactive 5 September 2013 18 June 2017 - 8:35 am
[TheJedi]Bug_ Inactive 21 January 2016 4 November 2018 - 12:29 am
[TheJedi]jugband Inactive 15 May 2015 10 October 2017 - 8:04 pm
[TheJedi]SparK Inactive 19 October 2015 4 August 2018 - 1:34 pm
[TheJedi]oompzinho Inactive 8 January 2014 9 February 2018 - 11:28 am
_Air_Nirvana Inactive 4 June 2014 2 August 2018 - 5:19 am
[TheJedi]King_Nos Inactive 23 January 2016 6 December 2018 - 3:53 pm
[TheJedi]7Sam Inactive 20 January 2016 26 July 2017 - 4:09 pm
kliX Inactive 14 December 2013 23 September 2017 - 10:14 pm
[TheJedi]_KG_ Inactive 27 June 2013 29 July 2018 - 8:43 pm
[TheJedi]putzinho Veterans 16 December 2015 13 July 2017 - 10:15 am
[TheJedi]_n0ne_ Veterans 29 August 2012 25 August 2018 - 12:18 pm
d0dge Veterans 28 November 2012 25 July 2018 - 11:26 am